Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, με τεράστια οφέλη για τη γυναίκα και μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής χειρουργικής, για την αντιμετώπιση πλήθους γυναικολογικών παθήσεων. Όχι όμως για όλες. Τα αποτελέσματα του λαπαροσκοπικού χειρουργείου είναι αντίστοιχα της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και της εμπειρίας του ιατρού στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και στις προηγμένες τεχνικές της.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μία τεχνική της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Δηλαδή, χωρίς τομή στην κοιλιά, διά μέσου μίας μικρής τομής μήκους λίγων χιλιοστών στον αφαλό, εισάγεται το Λαπαροσκόπιο αφού πρώτα διαταθεί η κοιλιά με ειδικό αέριο CO2 ώστε να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα επόπτευσης όλων των γυναικολογικών οργάνων. Το λαπαροσκόπιο είναι σαν μια πολύ μικρή εύκαμπτη σωλήνα που έχει ενσωματωμένα εργαλεία: Μία αυτοφωτιζόμενη τηλεσκοπική κάμερα που δίνει εξαιρετικής ευκρίνειας ορατότητα στην οθόνη που έχει μπροστά του ο χειρουργός και ειδικά μικροχειρουργικά εργαλεία (trocars) τα οποία χειρίζεται ως προέκταση των χεριών του. Ακολουθεί η τοποθέτηση 2-3 επιπλέον ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων από μικρότερες τομές 5-10 χιλιοστών στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς, που λίγο μετά την επέμβαση σχεδόν εξαφανίζονται.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει διαγνωστικό και χειρουργικό χαρακτήρα, ενώ μία διαγνωστική επέμβαση μπορεί να εξελιχθεί σε θεραπευτική αναλόγως με τα ευρήματα.

 • Ενδείξεις διαγνωστικής λαπαροσκόπησης
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα, ώστε ο Γυναικολόγος να ελέγξει όλη την ενδοκοιλιακή χώρα
 • Χρόνιο πυελικό άλγος (πόνος)

Η απλή διαγνωστική λαπαροσκοπική επέμβαση διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά. Ο χρόνος νοσηλείας είναι η αυθημερόν αποχώρηση από την κλινική, εκτός εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι.

Χειρουργική λαπαροσκόπηση

Πάντα προηγείται προεγχειρητικός έλεγχος, όπως σε όλες τις επεμβάσεις. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και η διάρκειά της εξαρτάται από το είδος της επέμβασης. Με το τέλος της επέμβασης η ασθενής παραμένει στον χώρο ανάνηψης για 1-2 ώρες και εάν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι παραμονής της στην κλινική, μεταφέρεται στον θάλαμο νοσηλείας.

Η κινητοποίηση γίνεται την ίδια ημέρα. Εξέρχεστε από την κλινική με τις κατάλληλες οδηγίες. Τις πρώτες ημέρες στο σπίτι συνιστάται η ξεκούραση.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης

 • Μειώνεται σημαντικά το εγχειρητικό στρες και ο μετεγχειρητικός πόνος
 • Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Η απώλεια αίματος είναι σχεδόν μηδαμινή
 • Είναι χειρουργική τεχνική χαμηλού κινδύνου σε έμπειρα χέρια
 • Έχει αποτελέσματα καλύτερα από λαπαροτομία στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα
 • Η ασθενής κινητοποιείται πιο γρήγορα

Παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η λαπαροσκοπική χειρουργική

 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση
 • Αφαίρεση ενδομητριώματος και θεραπεία ενδομητρίωσης
 • Λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Έκτοπη (εξωμήτρια) κύηση
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Αφαίρεση υδροσάλπιγγας
 • Παροχέτευση σαλπιγγοωοθηκικού αποστήματος
 • Αφαίρεση καλοήθων κύστεων ωοθηκών
 • Αφαίρεση μίας ή δύο ωοθηκών λόγω παθολογικού προβλήματος
 • Αντιμετώπιση αποστημάτων της πυέλου
 • Αντιμετώπιση πρόπτωσης της μήτρας
 • Ολική αφαίρεση της μήτρας μαζί με σάλπιγγες και ωοθήκες αμφοτερόπλευρα
 • Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική υστερεκτομία και ριζική υστερεκτομία
 • Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική κολπική υστερεκτομία

Για ραντεβού

.

Address

7, Glaukou Alithersi Street, 3091,
Limassol Cyprus

Hours

Monday – Friday: 8am – 7pm
Saturday: 9am – 1pm
Sunday: Closed