Υπηρεσίες

Μαιευτικές Υπηρεσίες

Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι και εξετάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η υγεία του εμβρύου, αλλά και αυτή της μητέρας και να παρέχεται επαρκής παρακολούθηση της πορείας της κύησης.

Γυναικολογικές Υπηρεσίες

Ο γυναικολογικός έλεγχος εξασφαλίζει τη συνεχή καταγραφή του γυναικολογικού και του γενικότερου ιατρικού ιστορικού της γυναίκας και τη συνεχή και ομαλή παρακολούθηση της υγείας και της γυναικολογικής της κατάστασης.

Χειρουργικές Υπηρεσίες

Κλασσική Χειρουργική Γυναικολογία
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Διαγνωστική Απόξεση
Υστεροσκόπηση