Χειρουργικές Υπηρεσίες

Κλασική Χειρουργική
Γυναικολογία

Λαπαροσκοπική
Χειρουργική

Διαγνωστική
Απόξεση

Υστεροσκόπηση