Μαιευτικές Υπηρεσίες

Παρακολούθηση
Εγκυμοσύνης

Προγεννητικός
‘Ελεγχος
Εξέταση Doppler
Εμβρυομητρικών Αγγείων
Screening Προεκλαμψίας
Α Τριμήνου
Κυήσεις Υψηλού
Κινδύνου
Τοκετός
VBAC
Διαβήτης
Κύησης
Υπέρταση Κύησης
Προεκλαμψία

Υπέρηχος 3D / 4D
Εμβρύου

Καρδιοτοκογραφικός Έλεγχος
Εμβρύου NST
Φυσιολογικός
Τοκετός
Καισαρική
Τομή